Search
Search
Close this search box.
[language-switcher]

“karalis” gidotiri cheese (100% goatmilk) in pl.tupper

About the Supplier

“karalis” gidotiri cheese (100% goatmilk) in pl.tupper
Packing (CARTONS)
6 x
1 KG
Supplier
karalis
Logistics Europallet
5
CARTONS x
10 LAYERS =
50
CARTONS / EUROPALET

About the Supplier

Related products

“bafas” feta cheese pdo epirus in tin
Packing:
1 x
15 KG
Supplier: bafas
“viosal” gardeners salad
Packing:
12 x
200g
Supplier: viosal
“viosal” tarama salad
Packing:
6 x
2 KG
Supplier: viosal
“bafas” kefalotyri yellow cheese block
Packing:
6 x
3 KG
Supplier: bafas
“bafas” giza with chilly
Packing:
1 x
15 KG
Supplier: bafas