Search
Search
Close this search box.
[language-switcher]

“kalogeraki” traditional cretan cheese (feta style) in plastic tupper

About the Supplier

“kalogeraki” traditional cretan cheese (feta style) in plastic tupper
Packing (CARTONS)
12 x
400g
Supplier
kalogeraki
Logistics Europallet
6
CARTONS x
8 LAYERS =
50
CARTONS / EUROPALET

About the Supplier

Related products

metsovonino krasato in vacuum
Packing:
36 x
350g
Supplier: orizontes
“karalis” ipirus graviera cheese in vacuum pack
Packing:
20 x
250g
Supplier: karalis
“tsianavas” roasted chicken fillet
Packing:
50 x
300 gr
Supplier: orizontes
“tyrokomeio iou” black kefalotyri goat cheese
Packing:
1 x
3 KG
Supplier: orizontes

Other products from the same supplier

“kalogeraki” graviera cheese p.d.o. crete in vacuum pack
Packing:
18 x
300g
Supplier: kalogeraki
“kalogeraki” grated graviera
Packing:
16 x
500g
Supplier: kalogeraki
“kalogeraki” graviera cheese
Packing:
5 x
2 KG
Supplier: kalogeraki